psav zdjęcie główneNiezliczoną ilość razy Węgry jasno deklarowały, że nie chcą stać się państwem imigracyjnym – powiedział agencji MTI sekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości Pal Voelner. „Węgierski rząd będzie nadal walczył o urzeczywistnienie woli Węgrów” – podkreślił.
Według niego powodem działania TSUE było to, że w 2015 roku Węgry nie zgodziły się podporządkować „jednorazowej obowiązkowej kwocie wmuszanej chyłkiem”, której efektem byłoby przyjęcie 1 294 migrantów.
Węgry złożyły w TSUE pozew o uznanie systemu kwot za nielegalny i wstrzymanie stosowania w UE podwójnych standardów, czego przejawem było wszczęcie przeciwko trzem państwom, w tym Węgrom, postępowań o naruszenie prawa unijnego, choć z kwot nie wywiązało się kilka innych krajów – kontynuował Voelner. We wrześniu 2017 roku Trybunał orzekł, że działania, jakie podjęły na jego forum Węgry i Słowacja, były pozbawione podstaw prawnych.
Węgierski rząd „oczywiście od tego czasu ani razu nie zgodził się na przyjęcie migrantów, gdyż ostateczny termin wprowadzenia kwot w życie minął, a ich wyegzekwowania nie da się uzyskać poprzez wsteczne działanie prawa” – podkreślił Voelner. >>> Czytaj też: Grecja: Sytuacja w obozach dla uchodźców jest tragiczna, warunki – rozpaczliwe