psav zdjęcie główne„Jeśli potwierdzi się nasza ocena europejskich perspektyw gospodarczych, to na wiosnę 2020 r. będzie potrzebny drugi plan działania, a jeśli sytuacja będzie się rozwijała tak, jak przypuszczamy, to prawdopodobnie jesienią 2020 r. trzeci plan obrony gospodarki. Wszystkie te działania muszą podnosić konkurencyjność gospodarki kraju” – oznajmił Orban w przemówieniu do uczestników uniwersytetu letniego i obozu dla młodzieży węgierskiej w Baile Tusnad. Jego przemówienie transmitowała na żywo węgierska telewizja.
Pierwszy plan ochrony gospodarki zapowiedziano pod koniec maja. Obejmuje on m.in. obniżenie podatków: podatku od wynagrodzeń z 19,5 do 17,5 proc., podatku od małych przedsiębiorstw z 13 do 12 proc., a także obniżenie do zera podatku od reklam, co ma podziałać ożywczo na rynek.
Orban zaznaczył, że Węgry muszą się przygotować na to, że u ich najważniejszych partnerów w krajach Europy Zachodniej „gospodarka nie będzie się rozwijała i rosła tak, jak byśmy chcieli” i wobec tego konieczny jest nowy plan na lata 2020-21.
Według Orbana zagrożenie dla pozostania Węgier na pomyślnym kursie pochodzi nie z wewnątrz, ale z zewnątrz.
Wspomniał w tym kontekście, że Węgrom udało się dzięki „skomplikowanym manewrom” zapobiec temu, by „człowiek George’a Sorosa” kierował Komisją Europejską, a także temu, by ważne unijne funkcje zajęli „ideologiczni bojownicy”.
Podkreślił, że teraz Komisja Europejska zamiast pełnić rolę polityczną powinna powrócić do zadań przeznaczonych dla niej w traktatach unijnych. „Musi zaprzestać politycznego aktywizmu. Nie jest ciałem politycznym, jej zadaniem nie jest posiadanie programu ani przypuszczanie politycznych ataków przeciwko państwom członkowskim” – oznajmił.
Według Orbana przywódcy unijny popełnili „poważne błędy” w sferze imigracji i gospodarki, i trzeba będzie je naprawić. Jeśli chodzi o tę pierwszą kwestię, to według niego o sprawach migracji powinni decydować wspólnie ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich.
W dziedzinie gospodarki należy natomiast powrócić do ideału „konkurencyjnej gospodarki europejskiej”. „Potrzebujemy nowych miejsc pracy i wprowadzenia wszędzie redukcji podatków” – ocenił.
Oznajmił też, że przed Węgrami są „kolejne poważne bitwy dotyczące praworządności”. „Do tego są potrzebne mocne nerwy” – ocenił.
Odnosząc się do przyszłości rządzącego na Węgrzech konserwatywnego Fideszu w Europejskiej Partii Ludowej powiedział, że na razie trzeba poczekać, aż wyklaruje się sytuacja w EPL i grupa ta zdecyduje, jakiej przeszłości chce dla siebie. Według niego wyjaśni się to na jej jesiennym zjeździe.
Orban wystąpił też w obronie nieliberalnej demokracji, której sensem jest jego zdaniem „chrześcijańska wolność”. „Następne 15 lat poświęcimy temu – to będzie powołanie naszego pokolenia – by odwrócić się od liberalnej epoki i liberalnego internacjonalizmu” – oznajmił, oceniając, że będzie to droga „pod górę”, ale „po naszej stronie jest to, co można określić jako piękne, wolne i sprawiedliwe, i ująć jako chrześcijańską wolność”.
Jak dodał, polityka zmierzająca do chrześcijańskiej wolności dąży do ochrony „tego wszystkiego, co liberałowie zaniedbują, zapominają i odrzucają”.
Podsumowując dotychczasowe działania swego rządu ocenił, że na Węgrzech powstało „państwo nieliberalne”, „swoiste państwo chrześcijańsko-demokratyczne”.
Według niego relacje między jednostką i społeczeństwem zostały na Węgrzech oparte na nowych podstawach – o ile w systemie liberalnym społeczeństwo jest zbiorem rywalizujących ze sobą jednostek, o tyle z nieliberalnego czy też narodowego punktu widzenia naród to określona historycznie i kulturalnie wspólnota, której członków trzeba bronić i przygotować do wspólnego stawania na wysokości zadania w świecie. Jak ocenił, na uznanie zasługują przede wszystkim takie dokonania jednostki, które służą także dobru społeczności.
Dodał, że liberalna demokracja była żywotna dopóty, dopóki nie porzuciła swych chrześcijańskich korzeni, i miała korzystny wpływ na ludzkość, dopóki broniła wolności i własności osobistej. Kiedy jednak zaczęła zrywać więzy łączące człowieka z rzeczywistością i życiem, kwestionować tożsamość płciową, lekceważyć tożsamość religijną i uznała za zbędne więzy narodowe, jej treść radykalnie się zmieniła – ocenił premier.
>>> Czytaj też: Varadkar: Brexit bez umowy może doprowadzić do zjednoczenia Irlandii