psav zdjęcie główneZ opublikowanych przez Eurostat danych wynika, że w 2017 roku w całej Wspólnocie poddano recyklingowi 41,9 proc. odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Rok wcześniej było to 42,4 proc., w 2015 r. – 39,9 proc., w 2014 r. – 38,9 proc. W 2006 roku w Unii poddawano recyklingowi 26,4 proc. takich odpadów.
W porównaniu z 2005 rokiem, poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wzrósł o 18 pkt. proc. Dodano, że taka rosnąca tendencja jest obserwowana we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Chorwacji.Unijny urząd statystyczny wskazał, że w 2017 roku największy poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z plastiku osiągnęła Litwa (74 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: Bułgaria (65 proc.), Cypr (62 proc. – dane za 2016 rok), Słowenia (60 proc.), Czechy (59 proc.), Słowacja (52 proc.) i Holandia (50 proc.).Na końcu stawki były: Malta (24 proc. – dane z 2016 r.), Estonia, Francja i Finlandia (każde po 27 proc.), Irlandia (31 proc.), Węgry (32 proc.), Luksemburg i Austria (33 proc.).Z danych Eurostatu wynika, że w Polsce recyklingowi poddano 34,6 proc. odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. >>> Polecamy: Niemiecka energetyka wiatrowa traci impet. Zagrożonych jest 40 proc. miejsc pracy